Priser & Produkter

Priser og Produkter

Vi kan opfylde de fleste ønsker i forhold til begravelse/bisættelse. Neden for er der 3 priseksempler, disse er vejledende. Vi udarbejder altid et prisoverslag, som afspejler prisen i forhold til Jeres specielle ønsker. Det er vigtigt for os at ønsker og pris passer sammen, også når regningen kommer.

Vi har mange forskellige kister og urner, sammen kan vi finde den der netop passer Jeres afdøde.

Vores priseksempler

Mini Pakken 5.744,- Medium Pakken 10.994,- Fuld Pakken 15.554,-

Kiste, Bisættelse

 

Urne, Touch hvid

 bedemand priser

bedemand priser

bedemand priser

Rustvognskørsel op til 20 km

+ 1.125,-

20 km med i pakken

40 km med i pakken

Ekstra Rustvognskørsel

+ 26,- pr. km

+ 26,- pr. km

+ 26,- pr. km

Kisteilægning, 1 mand

+ 925,-

1 ekstra mand, pr. time

+ 550,-

+ 550,-

bedemand priser

Honorar

+ 3.200,-

Weekend/Aften tillæg

+ 995,-

Uden beregning

Uden beregning

Udsyngning

+ 995,-

+ 995,-

Kistepynt

+ 2.495,-

+ 2.495,-

bedemand priser

Betaling

Kontant

14 dage

14 dage

– Honoraret inkluderer følgende: Hjemmebesøg, Mindehøjtidelighed, Ansøgning om begravelseshjælp, Rådgivning til Skifteretten.

– *Ved jordbegravelse vil der være et netto tillæg på kr. 202,00.

– Udover vores priser kan der komme udgifter til: Krematorie, kirkegård, sygehus, stenhugger, blomsterbinder og mindesammenkomst.

 

Se også Rosen Begravelsesforretnings fulde Listepriser 2018 her.

Rosen Begravelsesforretning har et stort sortiment af kister og urner. Herunder vises et udvalg.

Urner

Kister

Spørgsmål og Svar

Vi anbefaler, at man kontakter Rosen Begravelsesforretning så hurtigt som muligt, så vi kan hjælpe med alt det praktiske og sætte os ind i Jeres ønsker på bedste vis. Men det er op til de pårørende, at beslutte hvornår, der skal tages kontakt til en bedemand, der er altså ingen regler for, hvor hurtigt man skal kontakte en bedemand. 

Afdødes sygesikringsbevis eller andet bevis med CPR-nummer på skal medbringes. 

Ved første samtale vil vi gennemgå det hele og sørge for, at der ikke mangler at blive taget stilling til noget. 

Hvis pårørende ønsker at afdøde skal klædes i sit eget tøj, skal det også medbringes. 

Ja man kan godt planlægge sin egen begravelse, flere og flere planlægger selv sin begravelse og det gør, at man får den begravelse, man ønsker. Det kan ofte være en stor hjælp for de pårørende. 

De er altid velkommen til at kontakte Rosen Begravelsesforretning for at få hjælp.

Der er som sådan ingen regler for, hvor længe den afdøde må blive i sit eget hjem. Det afhænger af dødsårsagen. Vi anbefaler at man kontakter hjemmesygeplejerske, egen læge eller vagtlæge, ved forventet dødsfald, med henblik på at få udstedt en dødsattest. 

Hvis dødsfaldet ikke er forventet, skal alarmcentralen kontaktes på 112 og de vil afgøre hvordan situationen skal håndteres. 

En begravelse er en handling, hvor kisten efter en højtidelighed, nedsænkes i graven på kirkegården. 

En bisættelse er en handling der finder sted efter, en højtidelighed der ikke nødvendigvis varetages af en præst. Kisten køres til krematoriet og der foretages en ligbrænding. Asken fra afdøde, kommes i en urne og bedemanden returnerer urnen, så den enten sættes i jorden eller asken spredes over havet. 

En begravelse eller bisættelse varer oftest mellem 30 og 60 minutter, alt efter præstens prædiken, personlige tale, salme valg mm. 

I samråd med sognepræsten i kirken, kan man aftale at en anden præst står for højtideligheden. 

Urnen skal nedsættes på en kirkegård eller et andet godkendt sted. 

Urnen med afdødes aske kan nedsættes på den anonyme fælles urnegrav, et urnegravsted, familiegravsted eller måske nedsættes i en skovkirkegård. 

En del vælger at få asken spredt ud over havet. 

Ja, Rosen Begravelsesforretning kommer gerne hjem til Dem. Det første besøg er uforpligtende. 

Den afdøde kan begraves i et andet sogn end det sogn afdøde boede i, hvis afdøde har en særlig relation til sognet. 

Priserne afhænger af ønsker og behov. Hos Rosen Begravelsesforretning har vi et fast honorar, der dækker over bl.a. samtale med pårørende, papirarbejde, anmeldelse af dødsfald, ansøgning om begravelseshjælp mm. 
Udover honoraret er der blandt andet udgifter til kiste, urne, rustvognskørsel, blomster og stenhugger. Se vores priseksempler eller kontakt os, for et prisoverslag. 

Rosen Begravelsesforretning vejleder gerne ved køb af gravsten, og henviser til stenhugger. 

En dødsannonce er en annonce i avisen, der gør opmærksom på at en person er død. 

Der kan i annoncen oplyses om, hvornår begravelsen eller bisættelsen finder sted, eller om den har fundet sted. Det kan også være en meddelelse om at familien ønsker at kun de nærmeste deltager. 

Rosen Begravelsesforretning hjælper gerne med at forfatte og indrykke annoncen. 

En borgerlig begravelse, er en højtidelighed hvor præsten ikke deltager. Højtideligheden kan feks afholdes i afdødes hjem, i et forsamlingshus, et kapel eller lignende. Familien har mulighed for at få de fleste af afdødes ønsker opfyldt. 

Rosen Begravelsesforretning kan hjælpe både med planlægning og udførelse. 

Hvis afdøde ingen pårørende har, er det kommunens pligt at arrangerer begravelsen/bisættelsen, ligesom det også er kommunen der afholder udgifterne. Kommunen modregner deres omkostninger hvis der er midler i boet. 

Enhver der ønsker det, nabo, bekendt eller venner kan også planlægge højtideligheden og underskrive de officielle papirer, de hæfter dermed også for udgifterne i forbindelse med begravelsen. 

Man tilstræber altid at afholde begravelsen eller bisættelsen inden for 8 dage, efter at afdøde er gået bort. Bedemanden kan søge om udsættelse, hvis der er tungtvejende årsager herfor. 

Når bedemanden afhenter den afdøde, kan de pårørende naturligvis deltage. Det er muligt at synge en sang eller bede en bøn. 

Hvis afdøde er sovet ind på hospitalet, plejehjem, eller hospice, er det som regel plejepersonalet, der sørger for at afdøde bliver vasket og klædt på. Hvis afdøde er sovet ind i eget hjem, kan det være hjemmeplejen eller bedemanden, der gør afdøde i stand. Hvis man som pårørende ønsker at gøre det selv eller at deltage, er de naturligvis meget velkommen til det.